• slider.png
 • slider2.png
 • slider3.png
 • slider4.png
 • slider5.png
 • slider6.png

Sprawozdanie obejmuje okres I kwartału 2015 roku.

W skład Rady wchodzą: Księża Parafii Osjaków oraz wierni wyrażający chęć aktywnej pracy na rzecz Parafii. Przewodniczącym Rady jest Proboszcz Parafii Osjaków.

Celem działalności Rady jest koordynowanie działań remontowych i inwestycyjnych na terenie Parafii Osjaków.

Pierwszymi zadaniem inwestycyjnym, które Rady wybrała do realizacji była wymiana pokrycia dachowego. Koszt tego zadania oszacowano na 20 tysięcy złotych i pierwotnie zamierzano zrealizować to zadanie w całości z środków własnych Parafii. Kolejnym zadaniem miało być przeprowadzenie remontu wewnętrznego w celu przygotowania Kościoła do malowania. Ze względu na ograniczone środki finansowe zadania miały być realizowane w długim okresie czasu.

Ale dzięki zaangażowaniu członków Rady oraz miejscowych parafian otworzyły się nowe możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych w formie dotacji. Jednym z warunków uzyskania zewnętrznej dotacji jest zgromadzenie środków własnych. W związku z tym Rada podjęła decyzję o połączeniu wspomnianych dwóch zadań inwestycyjnych i gromadzeniu środków pieniężnych poprzez comiesięczną zbiórkę inwestycyjną w trzecią niedzielę każdego miesiąca, zebranie składki inwestycyjnej od każdej rodziny w Parafii oraz odkładanie środków z opłat telekomunikacyjnych. Ponadto działania Rady doprowadziła do wpisania naszego Kościoła do Rejestru Zabytków.

Stan obecny:

 1. Nasz Kościół został wpisany do Rejestru Zabytków w dniu 26 marca 2015 roku. Szybkie wpisanie na listę zabytków było możliwe dzięki przygotowaniu w latach 80-tych dokumentacji architektoniczno-konserwatorko-naukowej tzw. Białej Karty

 2. Z pozyskanych środków inwestycyjnych wydatkowano 900 zł na wykonanie kosztorysu prac remontowych

 3. Na rachunku bankowym Rada zgromadziła kwotę 57.566,36 zł na dzień 31 marca 2015 roku.

 4. W dniu 28 marca został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o dotację na wymianę części pokrycia dachowego, wykonanie prac konserwatorskich i renowacji ścian w celu przygotowania do malowania.

 5. Wartość inwestycji ma wynieść 152.404 zł. Wnioskowana kwota dotacji to 50 % wartości, czyli 76.202 zł.

 6. Udział środków własnych ma wynieść również 76.202 zł, w celu jego pokrycia należy jeszcze zgromadzić 18.636 zł.

 7. Te zadania będą zrealizowane do końca 2015 roku.

 

Planowane przyszłe działanie inwestycyjne to ogrzewanie Kościoła.

W przygotowaniu jest wniosek o dotację na współfinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska tej inwestycji. Obecnie rozważana jest koncepcja ogrzewania ławkowego umieszczonego w podeście pod ławkami tzw. ogrzewanie konwekcyjne.

 

Rada Ekonomiczna pod przewodnictwem Proboszcza dziękuje Parafianom za złożone ofiary które umożliwią przeprowadzenie prac inwestycyjnych.

Our website is protected by DMC Firewall!